• ADHAM TOLKESERVICE

  • Vi er ikke kun et tolkebureau, vi danner også en kommunikationsbro.
  • Landsdækkende tolke- og oversættelsesbureau

    Adham Tolkeservice

  • Topkvalitets tolkning

    i alle sprog

  • Retsgyldig oversættelsesbistand

    i alle sprog

Tolkning

Vi yder tolkebistand i form af fremmødt-, telefonisk- og videotolkning i alle sprog og dialekter.

Oversættelse

Vi yder oversættelsesbistand og korrekturlæsning i alle sprog. Desuden hjælper vi dig med legalisering hos Udenrigsministeriet.

Rådgivning

Vi yder rådgivning både til det offentlige og private i bl.a. tolkerolle-, teknik- og etik samt samfunds- og kulturforståelse.

Vores tolke

Vi har tolke og translatører, som er godkendte af Rigspolitiet og modersmål tolke med faglig erfaring og relevant uddannelsesbaggrund. Dette betyder, at alle vores tolke er eksaminerede og erfarne, og alle er undervist i tavshedspligt, tolketeknik- og etik samt inhabilitet. Desuden er alle vores tolke underlagt tavshedspligt efter Straffelovens § 152.
I forbindelse med ansættelse hos Adham Tolkeservice anmoder vi om ren straffeattest samt børneattest. Vi tester endvidere tolken fagligt, førend vi træffer den endelige afgørelse om ansættelse.

Har du brug for tolkebistand?

Vi er altid klar til at hjælpe dig.
Kontakt os nu